marketingonline.sk

Informácie o online marketingu a social media

2012:

Anotácia projektu č. 2316076 (PMPV 2012)

Metodológia výskumu

Vyhodnotenie a výsledky výskumu

Záverečná správa projektu č. 2316076 (PMPV 2012)

 

2013:

Anotácia projektu č. I-13-105-00 (PMPV 2013)